Salarisadministatie

Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in de salarisadministratie. Een perfecte salarisadministratie is van groot belang voor uw bedrijf.
Uw werknemers werken hard en u werkt hard.  Het is dus van belang dat uw werknemers het juiste salaris ontvangen, maar dat het u niet te veel kost.

Elk bedrijf is weer anders. Valt uw bedrijf onder een cao, dan kunt u ervan uit gaan dat we deze cao doorvoeren in de salarisadministratie van uw bedrijf.
Valt uw bedrijf niet onder een cao dan kunt u, met inachtneming van de wet- en regelgeving, zelf bepalen hoe de werknemers worden verloond.

Door de huidige wetgeving wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om de salarisadministratie goed te voeren. Vroeger werd je bij een looncontrole begeleid door de Belastinginspecteur, er werd bij kleine oneffenheden verwacht dat je het in de toekomst beter zou doen en kreeg je geen boete.
Nu is dat helaas anders geworden.
De belastinginspecteur zal bij fouten in de salarisadministratie naheffingen, boetes en rente berekenen. Het motto “de belastingdienst moet altijd wat vinden” gaat niet meer op, u heeft direct een boete aan de broek en een naheffing. De methodes van de Belastingdienst om te controleren zijn ook steeds makkelijker en sneller geworden. 
Via de auditfile kan de Belastingdienst alle gegevens geautomatiseerd controleren.

Wij als salarisadministratie zijn geïnteresseerd in ons vak en blijven up-to-date over de huidige wet- en regeling. Wij nemen de tijd om alles goed te controleren, zodat er geen problemen zullen ontstaan.

Wordt de salarisadministratie er “bij” gedaan, dan kan de onderneming zichzelf in de vingers snijden bij looncontroles, maar er zijn ook gemiste kansen op het gebied van besparingen voor loonbelasting en (sociale) verzekeringen.

Naast de salarisadministratie kunnen we ook begeleiden op het gebied van personeelsmanagement. We kunnen u daarbij helpen en instrumenten geven om uw personeel te motiveren.


Onze werkwijze

Ons kantoor werkt met Salaris Gemak samen en uw salarisadministratie wordt verwerkt in de beveiligde cloud. Maandelijks levert u de mutaties op werkdagen aan en binnen 24 uur ontvangt u de verwerking. Door optimaal gebruik te maken van de wet- en regelgeving, houden we de kosten zo laag mogelijk. 

1. U levert de wijzigingen aan via de email, gebruikmakend van ons intakeformulier en mutatieformulier;

2. Wij controleren de wijzigingen en onderzoeken of er nog wijzigingen zijn vanuit de CAO of vanuit de wetgeving;

3. De salarissen worden verwerkt;

4. U ontvangt de salarisverwerking via de email inclusief betaalbestand;

5. De werknemers ontvangen de salarisstroken via de persoonlijke email.

.